-4.2 C
Skopje
Tuesday, February 7, 2023

Tryezë e rrumbullakët për mundësi të të rinjve për sipërmarrësi sociale

Shkup, 17 shtator – Në organizim të ELIPSA – Asociacioni i qytetarëve, Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm, sot do të mbajë takim nacional “Inovacion multidisiplinar për ndryshime shoqërore” në Universitetin Ndërkombëtar EUROPA PRIMA në Shkup, në kuadër të COST ACTION 18236 ( EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TEHNIOLOGY),  rrjet i vendosur nga Komisioni Evropian.

Takimi do të realizohet në formë të tryezë të rrumbullakët me prani të mbi tridhjetë mysafirëve folës dhe pjesëmarrës të ftuar, nga fusha të ndryshme (përfaqësues të sektorit të biznesit, ekspertë të sipërmarrësisë sociale, arsimit të lartë, hulumtues të rinj, shëndetësisë, ekonomisë dhe vetëqeverisjes lokale).

Temat të cilat janë lëndë të prezantimit të tryezës së rrumbullakët, kumtuan nga EUROPA PRIMA, janë dizajnuar të bashkojnë më shumë kategori shoqërore.

Latest news
Related news