3.8 C
Skopje
Thursday, December 7, 2023

Shukova: Ligjet për “Studençishko Bllato” dhe për Liqenin e Ohrit janë konform rekomandimeve të UNESKO-s, do të kërkoj konsensus që të miratohen

Shkup, 21 shtator – Ministrja e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Kaja Shukova, ka treguar sot se janë duke u miratuar dy ligje që janë në përputhje me rekomandimet e UNESKO-s, Ligji për “Studençishko Bllato” që është në Kuvend dhe Ligji për Liqenin e Ohrit i cili është në debat publik, qëllimi i të cilit është të rirregullohen gjërat që janë konstatuar si mangësi në vitet e kaluara. Ajo shpreson se Ligji për Liqenin e Ohrit do të hyjë shumë shpejt në Kuvend dhe do të kërkojë konsensus nga të gjitha partitë politike për miratimin e të dy ligjeve.

“Ajo që po bëhet në këtë moment është që janë miratuar dy ligje të rëndësishme dhe janë në përputhje me rekomandimet e UNESKO-s. Zbatimi i ligjeve është shumë i rëndësishëm. Të gjithë duhet të punojmë këtu. Nuk është vetëm Qeveria që mund të ndihmojë në zbatimin e të gjitha masave dhe aktiviteteve brenda kompetencave të saj. Një pjesë e madhe e përgjegjësive i takojnë edhe vetëqeverisjes lokale. Marrja e ingerencave si mjet juridik është më e pakta që duam. Megjithatë, nëse procesi vonohet, ne do ta bëjmë këtë. E dini, ia kemi marrë ingerencat Komunës së Shën Nikollës për menaxhimin rajonal të mbeturinave. Por unë vërtet nuk e dua këtë”, tha Shukova.

Ajo theksoi se vazhdimisht bisedon me komunat dhe projektet financohen në kuadër të programeve të Ministrisë. Siç tha ai, Komuna e Ohrit është një nga komunat që këtë vit ka marrë një pjesë të projekteve më të mëdha në kuadër të programit investues nga Ministria. Shukova ka sqaruar se ka bashkëpunim të mirë me të gjithë kryetarët e komunave. 

Marketing
Related news