27.8 C
Skopje
Wednesday, July 6, 2022

Shaqiri: Ligji për përdorim të të dhënave nga sektori publik do të dakordohet me direktivat e BE-së

Shkup, 2 shtator- Fondacioni “Metamorfozis” në kuadër të projektit të USAID -it për angazhim qytetar do t’i sigurojë asistencë teknike Ministrisë për Shoqëri Informatike dhe Administratë (MSHIA) për hartimin e Ligjit të ri për përdorimin e të dhënave të sektorit publik, i cili duhet të harmonizohet me direktivën përkatëse të BE -së.

“MSHIA në bashkëpunim me Fondacionin Metamorfozë, në kuadër të Projektit të USAID për pjesëmarrjen e qytetarëve, në periudhën e ardhshme do të kryejë aktivitete për harmonizimin e Ligjit për përdorimin e të dhënave të sektorit publik me direktivën e BE-së, mbi të dhënat e hapura dhe ri-përdorimin e informacioneve të sektorit publik. Me këtë rast do të analizohet ligji ekzistues për përdorimin e të dhënave, do të bëhet vlerësimi i ndikimit të rregullores në zgjidhjen e re ligjore, si dhe do të hartohet Ligji i ri duke përdorur njohuritë e ekspertëve dhe konsultimin me grupet e interesit”, informon ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, .Jeton Shaqiri.

MSHIA po ashtu informon se tanimë – Fondacioni Metamorfozis ka shpall edhe thirrje për angazhimin e ekspertëve që do të angazhohen në përpilimin e ligjit në fjalë.

Latest news
Related news
- Advertisement -spot_img