4.8 C
Skopje
Wednesday, November 29, 2023

Panair tregëtar i shërbimeve per te shfaqur paisjet e teknologjise se larte.

Panairi Ndërkombëtar për Tregtinë e Shërbimeve (CIFTIS) i Kinës do të përfshijë një forum mbi inovacionet teknologjike për të rritur digjitalizimin dhe dekarbonizimin, me shumë pajisje të reja të ekspozuara.

Inovacionet gjatë revolucionit të katërt industrial në botë, që do të shfaqen në forum, mbulojnë kryesisht prodhimin dhe prodhimin e zgjuar, agro-ushqimet e zgjuara, energjinë e zgjuar dhe ekonomitë e zgjuara rrethore.

Do të shfaqet gjithashtu një sistem dinamik i teknologjisë së dezinfektimit të ajrit dhe sipërfaqes që mund të çaktivizojë COVID-19. Gjithashtu në ekran do të jetë një zgjidhje e trajtimit të llumit për të ndihmuar në zvogëlimin e emetimeve të gazrave serrë në zinxhirin e depozitimit të mbeturinave dhe teknologjinë e ruajtjes së ngrirjes me shpejtësi të lartë, tha organizatori i ngjarjes.

Panairi i këtij viti do të përfshijë një ekspozitë të shërbimeve financiare online dhe nënshkrimin e marrëveshjeve të bashkëpunimitpër të shfaqur pajisjet më të fundit të teknologjisë së lartë

Marketing
Related news