5.8 C
Skopje
Thursday, December 1, 2022

Në shkollën “Dr. Pançe Karagjozov” hapet klasë paralele për “Teknik farmaceutik në industrinë farmaceutike”

Shkup, 2 shtator – Në shkollën e mesme mjekësore “Dr. Pançe Karagjozov” në Shkup sot u promovua klasa paralele për “Teknik farmaceutik në industrinë farmaceutike”. Ky është një profesion i ri, i pari i këtij lloji në vend dhe në rajon.

Kryeministri Zoran Zaev tha se me këtë klasë ata po bëjnë një hap tjetër drejt një modeli arsimor botëror për zvogëlimin e papunësisë së përgjithshme të të rinjve. Investimi në arsimin e mesëm profesional, tha kryeministri, do të rezultojë në krijimin e profileve të reja dhe cilësore arsimore dhe do të ndikojë në rritjen e ekonomisë kombëtare dhe trajtimin e problemit të largimit të të rinjve nga vendi.

“Ministria e Arsimit dhe Shkencës e nisi fushatën “Mëso me zgjuarsi, puno profesionalisht” në përgjigje të nevojave të ekonomisë dhe gjithashtu edhe si rezultat i deficitit të punëtorëve të kualifikuar në ndërmarrjet në nivel kombëtar. Projekti i arsimit të dyfishtë përfshin 46 shkolla të mesme profesionale që do të ofrojnë një numër profesionesh të ndryshme që plotësojnë nevojat e tregut lokal të punës. Duke ndjekur këtë prirje, vitin e kaluar u formua një grup pune, i cili krijoi kurrikulën për profesionin e ri “Teknik farmaceutik në industrinë farmaceutike”. Kurrikula është përshtatur me nevojat e industrisë farmaceutike dhe i dedikohet nxënësve të vitit të tretë dhe të katërt në sektorin e shëndetësisë dhe kujdesit shëndetësor në arsimin e mesëm profesional”, tha Zaev.

Ai theksoi se nga aplikantët e shumtë, 23 nxënësit më të mirë u përzgjodhën për të filluar arsimin në klasën e sapoformuar, e para e këtij lloji. Mësimi, shpjegoi ai, do të zhvillohet në shkollë dhe në Alkaloid AD Shkup dhe do të udhëhiqet nga mësues profesionistë dhe mentorë të certifikuar.

“Kjo do të thotë që studentët do të përfshihen drejtpërdrejt në procesin e punës nga i cili do të fitojnë njohuritë, aftësitë, kompetencat e nevojshme praktike që do të mundësojnë punësim pas përfundimit të shkollës së mesme. Kompania do të sigurojë pajisje mbrojtëse, ekzaminime sistematike, ushqim dhe një bursë mujore prej 3000 denarësh për secilin nga këta nxënës gjatë shkollimit të tyre. Vizioni i Qeverisë dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës u konfirmua si i afërt dhe tërheqës për të rinjtë të cilët e shohin këtë si mundësi. Rreth 64 për qind e nxënësve të regjistruar zgjodhën arsimin e mesëm profesional”, tha Zaev dhe u uroi të gjithë nxënësve një vit shkollor të suksesshëm që do të hapë horizonte të reja në rrugën drejt angazhimit të ardhshëm profesional dhe u uroi mësuesve një mësimdhënie të suksesshme.

Ai shtoi se për të parandaluar përhapjen e Kovid-19 në shkolla, nevojitet përgjegjësi maksimale e të gjithëve dhe respekt për planin dhe protokollet nga të gjithë pjesëmarrësit në procesin arsimor, nga nxënësit, mësuesit, prindërit e deri tek komunat.

Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Milla Carovska tha se ndër vite kompania ka specializuar shumë breza që kanë kaluar nëpër profesionet mjekësore në vend. Me këtë program, vuri në dukje ajo, ne jemi të përkushtuar për të ulur drejtpërdrejt papunësinë e të rinjve.

“Si Ministri me mbështetjen e kryeministrit Zaev filluam një dialog social në fillim të këtij viti kalendarik me Odën Tregtare ku përcaktuam që MASH duhet të ndërmarrë një aktivitet të fortë për të negociuar me kompanitë se cilat profesione, profile duhet të hapen nëse aktualisht nuk ekzistojnë ose të forcojnë ato ekzistuese në mënyrë që të rinjtë të fitojnë njohuri dhe njohuri më të mira që vijnë përmes punës dhe përvojës në kompani në mënyrë që ata të mund të punësohen më lehtë dhe të përfshihen drejtpërdrejt në tregun e punës. I gjithë ky aktivitet dha rezultate të shkëlqyera. Nxënësit e dinë se çfarë duan, për çfarë kanë nevojë, dhe detyrimi ynë ndaj të gjithëve që kemi funksione të caktuara është të plotësojmë ato nevoja për të qëndruar në vend dhe për të parë të ardhmen e tyre. I pyeta se çfarë prisni nga ky program. Ata më thanë njohuri”, tha Carovska.

Ajo theksoi se kjo tregon se të rinjtë tanë kanë nevojë për kurrikula cilësore, praktikë cilësore për të qenë në gjendje të fitojnë njohuri për të qenë në gjendje të bëhen qytetarë produktivë dhe të japin më të mirën e tyre në ndërtimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të këtij vendi.

“Mëso me zgjuarsi, puno profesionalisht” kishte si synim lidhjen e kontratave me kompanitë, hapjen e klasave duale ose të dyfishta shumë më tepër sesa në vitet e mëparshme kur kishte vetëm dhjetë klasa duale në vend dhe sot ka më shumë se 1384 nxënës në 97 klasa paralele , kontrata të lidhura me më shumë nga 200 kompani në 44 shkolla. Ne kemi rritur me gjashtë për qind numrin e nxënësve të regjistruar në shkollat ​​teknike të mesme profesionale, i cili ka qenë i nevojshëm për vendin tonë prej vitesh!, shtoi Carovska.

Drejtoresha e Shkollës së Mesme Mjekësore, Maja Saliu tha se nisma dhe projekti kanë origjinën nga Alkaloid SHA Shkup, me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, është zhvilluar një kurrikulë krejtësisht e re e cila rezultoi në një profesion të ri të teknikut farmaceutik në industrinë farmaceutike, i pari i këtij lloji në vend dhe në rajon..

“Paralelja është pjesërisht duale ose e dyfishtë dhe e kombinuar dhe mësimi në kompani do të bëhet pjesërisht nga mentorë të certifikuar dhe profesorët tanë”, shtoi Saliu.

Shefi i burimeve njerëzore dhe koordinatori i projektit nga Alkaloid SHA Shkup, Nikolla Evtimov tha se në procesin e realizimit të projektit duhet të përgëzohet angazhimi i mësuesve të shkollës dhe mentorëve të kompanisë dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, të cilët në një periudhë të shkurtër dhe me përpjekje ekipore siguruan një kurrikul mësimore që është një bazë e mirë që të rinjtë të fitojnë njohuri dhe aftësi të nevojshme për industrinë farmaceutike.

“Projekti do të zhvillohet në dy vitet e ardhshme, tha Evtimov dhe u tha nxënësve se angazhimi që ata do të shohin tek mentorët që do të punojnë me ta duhet të shërbejë si një shembull se si zelli dhe përkushtimi mund të çojnë drejt suksesit, si të arrihen njohuritë e nevojshme dhe si të mundësohet të kesh një karrierë në një nga kompanitë më të mira në vend.

Kryetari i Qytetit të Shkupit, Petre Shilegov tha se kurrikula është krijuar posaçërisht për nxënësit e vitit të tretë dhe të katërt në shkollë nga sektori i shëndetësisë dhe kujdesit shëndetësor.

“Mësimi do të zhvillohet në ambientet e shkollës dhe në ambientet e kompanisë Alkaloid SHA Shkup nga mësues profesionistë dhe mentorë të certifikuar. Nxënësit në pjesën praktike të mësimdhënies do të përfshihen drejtpërdrejt në procesin e punës së Kompanisë ku ata do të fitojnë njohuri dhe aftësi të veçanta që do t’i bëjnë ata konkurrues në tregun e punës dhe me mundësi punësimi menjëherë pas përfundimit të shkollës së mesëm. Qëllimi i programit është trajnimi i përshtatshëm i stafit të ri për nevojat e kompanive dhe rritja e vlerës së arsimit të mesëm”, shtoi Shilegov.

Latest news
Related news
- Advertisement -spot_img