4.8 C
Skopje
Wednesday, November 29, 2023

MSH: ISHSSH nuk konfimroi parregullsi në spitalet modulare në shtet

Shkup, 20 shtator – Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor (ISHSSH) gjatë mbikëqyrjeve të jashtëzakonshme inspektuese në 18 spitale modulare në shtet nuk konstatoi parregullsi, njoftoi Ministria e Shëndetësisë.

Janë bërë mbikëqyrje të jashtëzakonshme inspektuese në klinikat për sëmundje infektive dhe gjendje febrile, për sëmundje të fëmijëve dhe të pulmologjisë në Shkup, në spitalet klinike në Shtip dhe Manastir, në spitale e përgjithshme në Koçan, Strumicë, Kumanovë, Prilep, Gostivar, Gjevgjeli, Strugë, Ohër, Kavadar, Veles, Kërçovë dhe Dibër, si dhe në Shtëpinë e Shëndetit në Resnjë.

Subjekti i mbikëqyrjes në përputhje me kompetencat e ISHSSH, siç tregohet, ishte: përshkrimi i spitalit modular: kapaciteti i spitalit me numrin e dhomave të spitalit, shtretërit e spitaleve, dhoma shtesë, mbushje momentale me numrin e pacientëve të shtruar dhe që kur spitali modular është në gjendje operative, sanitare dhe higjienike të ndërtesës; inspektimi i një certifikate për DDD të kryer nga një institucion i autorizuar; inspektimi i ekzaminimeve shëndetësore dhe higjienike të stafit; inspektimi nëse dhe sa nga personeli janë vaksinuar plotësisht, mënyra e përzgjedhjes dhe asgjësimit të mbeturinave mjekësore dhe marrëveshja me një operator të autorizuar i cili mbledh mbeturinat mjekësore; numri i personelit shëndetësor dhe personelit tjetër që kujdeset për pacientët (mjekë, infermierë, ndihmësmjekë, higjenistë), nëse ka një orar të shkruar të ndërrimeve në spitalin modular; nëse respektohet ndalimi për të vizituar të huajt. Nëse gjendet ndonjë person vizitor, është i detyrueshëm të regjistrohet në procesverbal; inspektimi i të evidencës shëndetësore të mbajtur në spitalin modular.

Nga ISHSSH informojnë se është konstatuar se në momentin e mbikëqyrjes në spitalet modulare në Manastir, Gostivar dhe Koçan nuk ka pacientë të hospitalizuar.

“Spitali modular në Dibër që nga lëshimi i tij në funksion në ditën 21.03.2021 deri më 01.07.2021 ishte i mbyllur, që pastaj të vazhdojë të funksionojë si pikë vaksinimi.

Spitali modular në Shtip nga data 29.05 2021 funksionon si repart infektiv duke pasur parasysh atë që reparti, nga Spitali Klinik po rinovohet. Spitali modular në Resnjë funksionon si ambulantë për trijazhë, marrjen e materialit për test PCR dhe si spital ditor, por nuk ka pacientë të shtrirë. Spitalet modulare në kuadër të klinikave për pulmologji dhe për spitale të fëmijëve gjithashtu funksionojnë si ambulanca për kontroll dhe trijazhë. Në të tjerat ka pacientë të hospitalizuar.

Lidhur me gjendjen sanitare-higjienike, DDD e kryer nga një institucion i autorizuar, përzgjedhja dhe asgjësimi i mbeturinave mjekësore, ekzaminimet shëndetësore-higjienike, siguruar sasi të mjaftueshme të LHO, siguruar sasi të mjaftueshme të dezinfektuesve, dinamika e pastrimit dhe dezinfektimit të mangësive të sipërfaqes. identifikuar. Në të gjitha spitalet modulare është theksuar dukshëm se vizita është e ndaluar dhe në momentin e mbikëqyrjes nuk gjendet prania e të huajve. Ekziston një orar i spikatur i personelit shëndetësor në detyrë kudo; mjekë (specialistë dhe të trajnuar) dhe infermierë numri i të cilëve ndryshon sipas kapacitetit dhe numrit të pacientëve të shtruar në spital.

Në spitalin modular të Klinikës për Sëmundje Infektive në Shkup sipas parimit të rrotacionit janë kujdestarë mjekë – specialistë internistë nga të gjitha klinikat e Qendrës Universitare Klinike. Për kujdesin e pacientëve kujdesen infermieret për kujdes. Për mbajtjen e higjienës kujdesen punonjëset e higjienës. Të punësuarit në spitalet modulare janë imuniunizuar, ndërsa një pjesë e kanë kaluar Kovid-19. Nga mbikëqyrjet inspektuese të bëra nuk janë konstatuar parregullsi, qëndro në kumtesë. 

Marketing
Related news