0.8 C
Skopje
Friday, January 27, 2023

KSHZ miratoi ndryshim të të dhënave në Listën Zgjedhore dhe në Regjistrin e radiodifuzerëve

Shkup, 22 shtator – Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve sot e mbajti seancën e 25-të në të cilën u miratua Propozimi i partive politike për ndryshim të të dhënave nga lista zgjedhore dhe për Ndryshimin dhe plotësimin e Regjistrit të radiodifuzerëve, mediave elektronike dhe mediave të shtypura.

Anëtarët e KSHZ-së u apeluan radiodufuzerëve të cilët ende nuk kanë kryer korrigjime në çmimoret e tyre, ta bëjnë atë, duke pasur parasysh faktin që fushata fillon shumë shpejt.

Komisioni nuk i miratoi Instruksionin për mënyrë e konfirmimit të identitetit të votuesit dhe Propozim formularin për votim mbledhjen dhe përcaktimin e rezultateve nga këshilli zgjedhor të kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit, për shkak të kërkesës së parashtruar për leximin e tyre shtesë.

Në seancën e sotme të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u propozua, votuesit që ndodhen në rrugët “Butelska dhe “Prizrenska” të cilat i takojnë Komunës Çuçer Sandevë, edhe pse në letërnjoftimet e tyre është shkruar Komuna e Butelit, të transferohen në listën zgjedhore në Komunën në të cilën territorialisht i takojnë, por propozimi u hodh poshtë me pesë vota “kundër” dhe dy “për”.

Në rend dite të seancës u gjetën edhe shumë kërkesa për përjashtimin e anëtarëve të komisioneve komunale zgjedhore nga disa arsye, mes të cilave më shpesh shëndetësore, prej të cilëve një pjesë u pranuan, ndërsa një pjesë u refuzuan. Në mënyrë shtesë, u pranuan edhe disa kandidatura për anëtarë të komisione komunale zgjedhore, të selektuara sipas zgjedhjes së rastësishme.

Në fund, nën pikën të ndryshme, u nxorën listat në tri grupe të zgjedhësve të cilët në seancën paraprake janë dorëzuar vonë, për shkak se Komisioni nuk ka mundur fizikisht t’i shqyrtojë në seancë. 

Latest news
Related news