19.8 C
Skopje
Saturday, July 13, 2024

Banka e Shqipërisë parashikon rritje ekonomike 3.8 për qind për vitin 2024

Ekonomia shqiptare po vijon trendin në rritje gjatë këtij vitit dhe parashikohet të jetë optimiste duke lënë pas vendet e rajonit.

Banka e Shqipërisë në raportin e Stabilitetit Financiar publikuar së fundi, analizon ecurinë e ekonomisë në vendet e Ballkanit Perëndimor, ku vendi ynë rezulton se do të ketë rritjen më të lartë të ekonomisë.

“Pritshmëritë janë që gjatë 2024 rritja ekonomike në Shqipëri do të kap nivelin 3.8% duke lënë pas Serbinë, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi.Vendet e rajonit vlerësohet se do të kenë një rritje ekonomike nën 3% duke përjashtuar Serbinë”, thuhet në raportin e BSH-së.

Sipas Bankës Qendrore, rritja ekonomike ka pasur një bazë të gjerë sipas sektorëve, por kontributin më të fortë e ka dhënë sektori i shërbimeve që lidhet direkt me turizmin, rritja e investimeve të huaja. Tregu i punës u karakterizua nga zhvillime pozitive si rritja e punësimit, rënia e normës së papunësisë dhe rritja e pagave në sektorin privat dhe atë shtetëror.

Shqipëria renditet e dyta në rajon, pas Serbisë, sa i përket normës më të ulët të papunësisë e cila në fund të 2023 rezulton 10.7%.

Banka Qendrore, vëren se, ekonomia në vendet e Ballkanit Perëndimor u rrit mesatarisht me 3.1% vitin e kaluar. Pothuajse të gjitha vendet regjistruan rritje pozitive të Prodhimit të Brendshëm Bruto mbështetur kryesisht nga forcimi i kërkesës së brendshme dhe rritja e eksporteve të shërbimit të përqendruara në aktivitetin e turizmit. Zgjerimi i aktivitetit ekonomik, kontribuoi në rritjen e të ardhurave buxhetore dhe përmirësimin e bilanceve fiskale.

Kjo ecuri ka krijuar hapësirë për uljen e mëtejshme të borxhit publik në raport me PBB-në në gjithë rajonin, ku Shqipëria dhe Mali i Zi shënojnë nivelet më të larta, respektivisht 59.2% dhe 60.2%. Po ashtu rritje ka shënuar edhe kreditimi që vijon të mbështesë zgjerimin e aktivitetit ekonomik thuajse në të gjitha vendet e rajonit, por me ritëm disi më të ngadalësuar krahasuar me një vit më parë.

Marketing
Related news