9.8 C
Skopje
Monday, October 3, 2022

ASPI e shënoi 28 Shtatorin – Ditën ndërkombëtare për qasje universale drejt informatave

Shkup, 28 shtator – Rezultatet e punës së Agjencisë për mbrojtje të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, mjetet e krijuara të IT -së, si dhe planet për avancimin e ardhshëm të proceseve demokratike në vendin tonë, përmes mundësimit të rrjedhës së pandërprerë dhe qasjen e lirë në informacionin publik dhe lehtësimin e ushtrimit të së drejtës së garantuar me kushtetutë të qytetarëve për të pasur inspektim në punën e institucioneve, u prezantuan sot me rastin e 28 Shtatorit – Ditës ndërkombëtare për qasje universale drejt informatave.

Drejtoresha e Agjencisë për mbrojtje të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, Plamenka Bojçeva, në ngjarjen informoi se këtë vit është vepruar sipas të gjithë 653 ankesave që janë dorëzuar në Agjenci.

Ai shtoi se në kuadër të projektit IPA 2, përveç Planit Strategjik të Agjencisë, disa Manuale dhe broshura dhe mjete digjitale, po zhvillohet një fushatë me titull “Promovimi i transparencës dhe përgjegjësisë në administratën publike”.

Frejk Janmaat, Shef i departamentit pranë Delegacionit të Bashkimit Evropian, theksoi në këtë ngjarje se transparenca dhe llogaridhënia janë padyshim elementët më të rëndësishëm që e minimizojnë korrupsionin dhe sigurojnë integritetin.

Ai shtoi se janë bërë përpjekje në Maqedoninë e Veriut për të siguruar publikimin proaktiv të informacioneve. Siç tha ai, raporti i fundit vjetor tregon se të drejtat e qytetarëve për të pasur qasje në informacione janë përmirësuar, falë Strategjisë së Transparencës për 2019-2021.

Zëvendëskryeministri për Luftën kundër Korrupsionit dhe Krimit, Lupço Nikollovski, theksoi se transparenca është baza e parandalimit dhe shuarjes së korrupsionit, pra është diçka që duhet të bazohet në gjysmën e luftës sonë kundër korrupsionit.

“Në katër vitet e fundit, Qeveria e RMV -së ka marrë masa dhe aktivitete të shumta për të rritur transparencën dhe llogaridhënien, jo vetëm të Qeverisë, por të të gjitha institucioneve, me qëllimin e vetëm të hapjes së institucioneve dhe rritjen e besimit të qytetarëve në institucionet. Publikimi proaktiv i informacioneve nga Qeveria dhe thjeshtimi i procedurave administrative janë mënyra shtesë për të promovuar transparencën, të cilat shkojnë përtej praktikave tradicionale për qasje në informacione me karakter publik”, tha Nikolovski.

Në ngjarjen fjalime të tyre kishin edhe Aleksandar Kashumov, ekspert kyç në kuadër të IPA 2 – Promovimi i transparencës dhe llogaridhënies në projektin e Administratës Publike, si dhe Darko Antiq Kërkues i Informacioneve nga Shoqata për Emancipim, Solidaritet dhe Barazi të Grave – ESE, Shkup.

Ngjarja u përdor gjithashtu për prezantimin e mjeteve digjitale që e modernizojnë dhe lehtësojnë qasjen në informacionin publik, përfshirë E-portalin për Aplikuesit (slobodenpristap.mk) dhe portalin e dytë të destinuar për Mbajtësit e informacioneve.

Ligji i parë për qasje të lirë në informacionet me karakter publik u miratua në vendin tonë në 2006, dhe Agjencia për mbrojtje të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, e shënon Ditën Ndërkombëtare për Qasjen Universale në Informacione për herë të dytë.

Latest news
Related news
- Advertisement -spot_img