29.8 C
Skopje
Tuesday, May 24, 2022

Angellovska-Bezhovska: Rregullativë e fuqishme financiare për përforcim të mëtutjeshëm të stabilitetit financiar

Shkup, 2 nëntor – Guvernatorja, Anita Angellovska-Bezhoska, si përfaqësuese e gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor në Këshillin iniciativ të Vjenës, mori pjesë në dy panel diskutime në kuadër të Konferencës vjetore të Iniciativës së Vjenës, e cila këtë vit u mbajt në Kroaci.

“Duke pasur parasysh moszhvillimin e tregjeve të kapitalit në rajonin e Ballkanit Perëndimor, sistemet bankare janë burimi kryesor i jashtëm i financimit për sektorin e korporatave. Prandaj, mbështetja solide e kredisë gjatë pandemisë i ndihmoi kompanitë të përballonin më lehtë goditjen e likuiditetit me të cilën u përballën. Për të vazhduar mbështetjen kreditore për kompanitë, e cila është veçanërisht e rëndësishme kur mbështetja fiskale zvogëlohet, është e nevojshme të ruhen kapacitetet kapitale dhe likuiditeti i sistemeve bankare”, tha guvernatorja në panelin e parë kushtuar sfidave të sistemi bankar Sistemi financiar i Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Fransis Malig.

Ajo theksoi se për forcimin e mëtejshëm të elasticitetit të sistemit bankar, së bashku me Ministrinë e Financave, do të vazhdojë forcimi i rregullores së brendshme dhe harmonizimi i saj i mëtejshëm me atë europian. Për këtë qëllim, siç theksoi, është përgatitur edhe Ligji i ri për stabilitet financiar dhe po punohet për ligjin e ri për zgjidhjen e bankave dhe ligjin e ri për bankat.

Në panelin e dytë të dedikuar diskutimit mbi sfidat e politikës monetare në rajonin e IEQ, të kryesuar nga zëvendëskryetari i BERZH-it, Mark Bouman, guvernatorja Angellovska-Bezhoska theksoi se një nga mësimet e nxjerra nga kriza ekonomike globale është se nuk duhet të ketë tërheqje të parakohshme të mbështetjes për sektorin real, pasi kjo mund të ngadalësojë procesin e rimëkëmbjes së ekonomisë. Politikën, që do ta zbatojë Banka Popullore në periudhën e ardhshme, siç theksoi Angellovska-Bezhoska, do të synojë mbështetjen e rritjes ekonomike, duke pasur parasysh nivelin solid të rezervave devizore dhe inflacionin.

“Megjithatë, hapësira për reagim ndaj politikave makroekonomike nuk është e pakufizuar dhe prandaj është e nevojshme t’i kushtohet më shumë vëmendje politikave strukturore, të cilat janë kyçe për rritjen e potencialit afatgjatë për rritje ekonomike”, theksoi Angellovska-Bezhoska.

Në forum morën pjesë guvernatorët e bankave qendrore dhe drejtuesit e trupave rregullatorë, përfaqësues të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Komisionit Evropian, Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Bankës Evropiane të Investimeve, Bankës Botërore, si dhe përfaqësues të grupacioneve më të mëdha bankave.

Iniciativa e Vjenës është kornizë për ruajtjen e stabilitetit financiar të vendeve në zhvillim në Evropë, e formuar si përgjigje e krizës financiare globale.

Latest news
Related news
- Advertisement -spot_img